ΔΙΑΚΡΙΣΗ για το σχολείο μας σε αγώνες "Εικονικής Δίκης"

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας του Γ' Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εικονικών Δικών Πρωταγόρας, η ομάδα του σχολείου μας ("Λόγων Ρητήρες") είναι μία από τις έξι που προκρίθηκε στον Τελικό Γύρο.