Συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για Στρατιωτικές, Αστυνομικές κτλ Σχολές

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.