Συμπληρωματική αίτηση - δήλωση υποψηφίου (τελειόφοιτου) για Πανελλαδικές 2021

Στο διάστημα, Δευτέρα 8 - Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν τυχόν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ. Τέτοια αιτήματα των μαθητών μπορούν ειδικά φέτος να ικανοποιηθούν, ανεξαρτήτως αν αυτά τα αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέσα στην προθεσμία 8-3 έως 19-3-2021 ή αν αυτά τα αιτήματα έχουν διαβιβαστεί ή όχι στην ΔΔΕ ή στο ΥΠΑΙΘ.